Wasyl Barwinski (1988-1963) urodził się w Tarnopolu. Był kompozytorem, pianistą i muzykologiem. W latach 1895-1905 uczył się gry na fortepianie w Szkole Muzycznej im. K. Mikulego we Lwowie. W latach 1905-1906 pobierał naukę tamże u Vilema Kurza. Równocześnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1907 był słuchaczem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze. Ukończył również praskie konserwatorium w klasie fortepianu (dyplom w 1911 w klasie I. Goldfelda) oraz kompozycji (dyplom 1914 u V. Nováka). W latach 1911-1914 pracował w Pradze. W 1913 roku odbył się tam pierwszy autorski koncert utworów artysty. W tymże roku zorganizował w Pradze koncert pieśni ukraińskich. W 1914 roku Wasyl Barwinś’kyj powrócił do Lwowa. W latach 1915-1939 pracował w tym mieście jako profesor i dyrektor Wyższego Instytutu Muzycznego im. M. Łysenki. W latach 1922-1928 uczył także teorii muzyki i instrumentacji w szkole muzycznej A. Niementowskiej.

Był jednym z członków założycieli (1934), a w latach 1936-1939 prezesem Związku Zawodowych Muzyków Ukrainy. W roku 1938 otrzymał tytuł doktora honorowego Ukraińskiego Uniwersytetu w Pradze. W latach 1939-1941 oraz 1944-1948 był profesorem i dyrektorem konserwatorium lwowskiego, a w latach 1941-1944 – dyrektorem Obwodowej Szkoły Muzycznej we Lwowie oraz prezesem Stowarzyszenia Kompozytorów Ukraińskich. W 1948 został aresztowany. Następne 10 lat spędził w łagrze sowieckim w Mordowii. Został zrehabilitowany w 1958 roku. Na twórczość Wasyla Barwinskiego składa się m.in. wokalno-instrumentalny obraz etnograficzny Ukraińskije wiesielia, kilka kantat (m.in. Pisnia pro Witcziznu), Ukrainskaja rapsodia na orkiestrę, sekstet, kwintet i trio fortepianowe, dwa kwartety smyczkowe, drobne utwory kameralne, miniatury fortepianowe, pieśni chóralne i solowe, opracowania ludowych pieśni ukraińskich. Jest również autorem wielu prac poświęconych muzyce współczesnej, które były publikowane w prasie ukraińskiej i polskiej.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony