Irina Hubarenko (1959-2004) – kompozytorka, poetka, krytyk teatralny, historyk sztuki, urodziła się w Charkowie, w znanej artystycznej rodzinie Czerkaszinych-Hubarenko. Znaczny wpływ na rozwój jej zainteresowań artystycznych mieli dziadek Roman Czerkaszyn – reżyser teatralny i babcia – aktorka Julia Fomina. Zawód muzyka obrała za przykładem rodziców – kompozytora Witalija Hubarenko i matki – muzykologa Mariny Czerkasziny-Hubarenko. Po ukończeniu w 1979 roku specjalnej szkoły muzycznej w Charkowie wstąpiła do Charkowskiego Instytutu Sztuk im. I. Kotlarowskiego, w którym kształciła się w klasie kompozycji W.M. Zołotuchina. Po ukończeniu studiów (1984) rozpoczęła pracę w sekcji muzycznej Teatru Młodego Widza w Charkowie. W ciągu 20 lat współpracy z tym teatrem stworzyła muzykę do blisko 30 spektakli. Niektóre z nich utrzymały się w repertuarze do dziś. Zajmowała się także reżyserią teatralną, z aktorami swego teatru wystawiła samodzielnie kilka sztuk, które były grane w Charkowie i Kijowie.

Oprócz muzyki teatralnej napisała kilkadziesiąt pieśni i romansów do własnych tekstów, poemat symfoniczny Achtamar, operę kameralną Mied’wied’ (Niedźwiedź) według A. Czechowa. Wśród jej kompozycji kameralnych są preludia fortepianowe, cykle wokalne, m.in. cykl na głos i fortepian Zaśpiewaj, siostro do słów ukraińskiego poety Leonida Kisieljowa, sonata na obój, rock-opera Solaris. W młodości pisała także wiersze i utwory prozatorskie. W ostatnich latach życia aktywnie zajmowała się krytyką teatralną. Jako recenzent współpracowała z czasopismem „Zierkało niedieli”. Pracowała także nad dysertacją doktorską pt. Koncepcje reżyserskie XX wieku w świetle psychologii analitycznej. Pośmiertnie ukazał się zbiór jej wierszy Poeticzni mieditacji (Medytacje poetyckie, Kijów 2005), tudzież wybór utworów wierszem i prozą oraz prac publicystycznych pt. Rimskij roman (Romans rzymski) (Charków 2011). Jej opera kameralna Mied’wied’ (Niedźwiedź) z sukcesem wystawiana jest na różnych scenach Kijowa.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony