Grigorij Alczewski (1886-1920) pochodził z rodziny od kilku pokoleń zaangażowanej w rozwój kultury Ukrainy. Był kompozytorem, pianistą i pedagogiem śpiewu. Ukończył konserwatorium moskiewskie w klasie kompozycji Siergieja Taniejewa. Działał w Charkowie, gdzie zorganizował orkiestrę bałałajkową.

Jest autorem symfonii, poematu symfonicznego Alosza Popowicz, licznych pieśni do słów Tarasa Szewczenki, Łesi Ukrainki i swojej matki Christiny Alczewskiej (1841-1920), która była nauczycielką i publicystką (poświęcała się pielęgnowaniu języka ukraińskiego, napisała prace o twórczości Szewczenki). Grigorij Alczewski jest także autorem opracowań narodowych pieśni ukraińskich oraz podręcznika śpiewu. Jego brat Iwan był słynnym śpiewakiem.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony