Grażyna Bacewicz, (1909 – 1969) od roku 1919 kształciła się w zakresie gry na fortepianie i skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej w Łodzi, a od 1924 roku uczęszczała do Konserwatorium Warszawskiego. Studiowała kompozycję w klasie Kazimierza Sikorskiego, grę na skrzypcach pod kierunkiem Józefa Jarzębskiego i grę na fortepianie u Józefa Turczyńskiego. W roku 1932 ukończyła Konserwatorium, uzyskując dwa dyplomy – z gry na skrzypcach i kompozycji. W tym samym roku dzięki hojności Ignacego Jana Paderewskiego otrzymała stypendium na studia kompozytorskie w École Normale de Musique w Paryżu, które odbyła w latach 1932-33 pod kierunkiem Nadii Boulanger. W roku 1934 kształciła się u węgierskiego skrzypka Carla Flescha. W 1935 roku otrzymała pierwsze wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie.

W latach 1936-38 współpracowała z warszawską Orkiestrą Polskiego Radia. Podczas okupacji występowała na koncertach konspiracyjnych i koncertach Rady Głównej Opiekuńczej. Po wojnie kontynuowała działalność koncertową. W 1945 roku podjęła także pracę w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Łodzi, gdzie wykładała przedmioty teoretyczne i prowadziła klasę skrzypiec. Od 1966 roku (od 1967 jako profesor zwyczajny) aż do śmierci pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, prowadząc klasę kompozycji. Ponadto często brała udział – jako juror – w konkursach skrzypcowych i kompozytorskich, m.in. w Liége, Paryżu, Moskwie, Neapolu, Budapeszcie, Poznaniu i Warszawie. W latach 1955-57 i 1960-69 pełniła funkcję wiceprezesa Związku Kompozytorów Polskich. W latach 60-tych zajmowała się także pisarstwem. Jest autorką kilku powieści i nowel oraz tomiku opowiadań pt. Znak szczególny. Za twórczość kompozytorską otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1933 roku jej Kwintet na instrumenty dęte otrzymał I nagrodę w konkursie kompozytorskim Towarzystwa „Aide aux femmes de professions libres” w Paryżu, w 1936 roku w konkursie kompozytorskim Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej Trio na obój, skrzypce i wiolonczelę zdobyło II nagrodę, a Sinfonietta na orkiestrę smyczkową – wyróżnienie, w 1949 roku Koncert fortepianowy uzyskał II nagrodę w Konkursie Kompozytorskim im. Fryderyka Chopina, zorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich, w 1951 w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Liége Kwartet smyczkowy nr 4 otrzymał I nagrodę, a w 1956 w tym samym konkursie Kwartet smyczkowy nr 5 – II nagrodę, w 1960 na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję (1958) uzyskała III lokatę, a w roku 1965 Koncert skrzypcowy nr 7 zdobył nagrodę Rządu Belgijskiego i złoty medal na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Brukseli.

Ponadto Grażyna Bacewicz w 1949 roku otrzymała Nagrodę Muzyczną miasta Warszawy, w 1950 roku – Nagrodę Państwową III stopnia, w 1951 – I nagrodę na Festiwalu Muzyki Polskiej za całokształt twórczości festiwalowej, w 1952 – Nagrodę Państwową II stopnia, w 1955 – Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 1960 – Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, a w roku 1962 – Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Została również odznaczona Orderem Sztandaru Pracy II klasy i I klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony