Mykoła Kołessa (ur. w 1903 roku w Samborze, zm. w 2006 roku we Lwowie), był synem wybitnego kompozytora i folklorysty Fiłareta Kołessy. Działał jako kompozytor, dyrygent i pedagog. W 1928 roku ukończył uniwersytet i konserwatorium w Pradze. Do 1931 kontynuował naukę w Szkole Mistrzowskiej w Pradze u V. Nováka. W 1931 roku powrócił do Lwowa i podjął pracę wykładowcy w Wyższym Instytucie Muzycznym im. M. Łysenki, przemianowanym w 1940 roku na konserwatorium. W latach 1953-1965 był rektorem tej uczelni, a od 1957 – profesorem.

W latach 1940-1953 był dyrygentem Filharmonii Lwowskiej, a w latach 1944-1947 również Lwowskiego Teatru Opery i Baletu. Kierował także towarzystwem chóralnym Trembita (1946-1948). Posiadał tytuły Ludowego Artysty ZSRR, Bohatera Ukrainy, Honorowego Obywatela Lwowa i Narodowego Artysty ZSRR (1991), otrzymał również Nagrodę Państwową USRR im. Tarasa Szewczenki (1983). Jego twórczość obejmuje m.in. dwie symfonie, Wariacje symfoniczne, Suitę ukraińską na orkiestrę, utwory kameralne, chóralne i pieśni solowe do tekstów poetów ukraińskich i tekstów ludowych. Jest również autorem pracy na temat techniki dyrygowania (1973).

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony