Stiepan Sabadasz (1912-2008) urodził się we wsi Wancziniec w obwodzie czerniowskim. Jest kompozytorem i dyrygentem chóralnym. W 1965 roku ukończył szkołę muzyczną w Czerniowcach. Do 1967 roku mieszkał w tym mieście, pracując jako koncertmistrz (akompaniator) w miejscowym zespole teatralno-operowym im. O. Kobyljanskoj. Kierował także lokalną orkiestrą oraz zespołem wokalnym „Mariczka”. W latach 1967-1970 był kierownikiem zespołu wokalnego Młodzieżowego Pałacu Kultury w Kijowie. Jest autorem popularnych na Ukrainie pieśni, m.in. Moja Bukowina, Mariczka, Pieśń z połoniny, Romaszka, Hucułeczka, Wiśnie. W 1965 roku otrzymał tytuł Zasłużonego Dyrygenta Ukraińskiej Republiki Związku Radzieckiego.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony