Mirosław Skoryk urodził się w 1938 roku w e Lwowie. W 1960 roku ukończył konserwatorium lwowskie w klasach kompozycji Adama Sołtysa i Stanisława Ludkewycza. W latach 1966-1989 wykładał w konserwatorium kijowskim (od 1985 jako profesor), a od 1989 jest profesorem konserwatorium we Lwowie. Skomponował balet Kamieniarze (1967), dzieła orkiestrowe (Tryptyk huculski, 1967, Koncert karpacki, 1972), II Koncert na skrzypce i orkiestrę, 1988), wokalno-instrumentalne (min. kantata Wiosna, 1960, Trzy ukraińskie pieśni weselne na głos i orkiestrę, 1988), utwory instrumentalne. Tworzy także muzykę teatralną i filmową, jest też autorem licznych piosenek estradowych. W 1983 roku otrzymał tytuł doktora muzykologii, a w 1988 został uhonorowany tytułem Narodowego Artysty Ukraińskiej Republiki Związku Radzieckiego.

Organizator

fundacja sinfonietta pomerania 220x80

Partnerzy

filharmonia nck lotos

Mecenasi

gdansk   samorzad zaiks

Patroni Medialni

patroni medialni

Początek strony